Food for ruminants

Østensjø, Oslo,
28/09/2018
Views: 939
Price: 3.00Kr
Description:

Food for ruminants.

Packaged in plastic balls. product is analyzed (report can be delivered before buying).

Price: 3kr inkl. transport to Oslo area.

 

 

Grovfôr for drøvtyggere. Rundballer trukket i flere lag plast.

Grassurfôr, blandingseng. Ikke benyttet konserveringsmidler i produksjonen av fôret. Engen fôret stammer fra har aldri vært gjødslet med grisegjødsel. Dette bekreftes skriftlig av fylkekommunen. Kvalitets sjekket.

Ta kontakt for full analyserapport (norsk).

Tørrstoff 71.5%

Fett 26 g/kg TS

Protein 120 g/kg TS

Pris: 3 kr per kg. inkludert levering i Osloområde.

Leveres på gårdsplass. Du trenger kun å laste det av. Leveres iløpet av 1-2 uker. Betales over faktura

_____________________________

Grovfor, Grovfôr, Høy, Ensilasje, Høyensilasje, Silo, Kyr, Ku, Hest, Hester, Sau, Geit, Fôr, Hestemat, Dyrefor, Dyrefôr

Contact Information
Categories:   
Østensjø, Oslo,